Tất cả các bài có thẻ: "du lịch miền tây"

  1. Khám phá chợ nổi Miền Tây: Nét văn hoá độc đáo

    Với mạng lưới sông rạch chẳng chịt (kéo dài trên 54.000 km) Miền Tây có những con nước lớn tràn bờ, nước ròng phơi bãi,