Tất cả các bài có thẻ: "Phong tục & tập quán"

  1. Tết trung thu Việt Nam

    Tết Trung Thu ở Việt Nam diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, khi mặt trăng tròn, lớn và sáng nhất trong năm