118 Lê Duẩn - Hoàn Kiếm - Hà Nội   +8491 535 0404

Thưởng thức cái rét cuối mùa tại MangoHomestay

Trời lạnh rùi book ngay homestay 2 ngủ ngay trung tâm quận Hoàn Kiếm tụ tập thui ạ   𝐶𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ 2 ngủ tốt nhất quận Hoàn Kiếm, ngay gần phố cổ, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑑𝑎̂̀𝑦 𝑑𝑢̉ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖 , 𝑓𝑢𝑙𝑙 𝑑𝑜̂̀ 𝑏𝑒̂́𝑝, 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̣ 𝑛𝑎̂́𝑢 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂  𝐶𝑎̆𝑛 ℎ𝑜̣̂ 𝑝ℎ𝑢̀ …